Prehabilitacja
5 września 2023

SafiMed pierwszym Centrum Medycznym w Małopolsce z Poradnią Prehabilitacyjną

Prehabilitacja to działania zmierzające do poprawy kondycji organizmu przed planowanym zabiegiem lub wielodyscyplinarnym leczeniem, w celu zminimalizowania ryzyka powikłań i poprawy szybkości powrotu do zdrowia. Centrum Medyczne SafiMed wraz z partnerem Olimp Labs, będzie przygotowywać pacjentów do planowych operacji i terapii złożonych, w kluczowych obszarach. “Jako chirurg, transplantolog każdego dnia widzę, że Pacjent optymalnie przygotowany […]

Czytaj więcej