medycyna pracy
2 lutego 2024

Do zespołu specjalistów SafiMed dołączyła lek. Grażyna Komnata-Gajda, specjalista medycyny pracy.

Już dziś możesz się umówić na badania.

Badania profilaktyczne pracowników 100 zł

Badania kierowców i kandydatów do prawa jazdy 200 zł

Badania studentów oraz kandydatów na studia i uczelni 80 zł

Badania sanitarno-epidemiologiczne 80 zł

 

W Polsce przepisy dotyczące badań profilaktycznych pracowników są regulowane przez Kodeks Pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kiedy wymagane są badania u lekarza medycyny pracy?

Badania wstępne

Przed zatrudnieniem pracownika pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych w celu oceny zdolności pracownika do pracy na stanowisku, na które został zatrudniony.

Badania okresowe

Pracodawca zobowiązany jest organizować badania okresowe w zależności od rodzaju pracy, ryzyka zawodowego oraz wymagań przepisów. Częstotliwość tych badań jest określana w przepisach dotyczących ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Badania kontrolne po chorobie

Po dłuższej niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik może być poddany badaniom kontrolnym przed powrotem do pełnienia obowiązków zawodowych.

Badania specjalistyczne

W niektórych branżach lub zawodach wymagane są badania specjalistyczne dostosowane do konkretnych ryzyk zawodowych.

Służba zdrowia (personel medyczny, w tym lekarze, pielęgniarki, farmaceuci), transport (piloci, personel lotniczy), kierowcy zawodowi, zwłaszcza ciężarówki czy autobusy, przemysł chemiczny (pracownicy obsługujący substancje chemiczne, technicy laboratoryjni), przemysł radiologiczny (pracownicy obsługujący urządzenia emitujące promieniowanie), górnictwo, branża energetyczna (pracownicy elektrowni, linii wysokiego napięcia), telekomunikacja (pracownicy pracujący na masztach, przy instalacjach anten), branża informatyczna (osoby pracujące w obszarze utrzymania serwerów, systemów).

Badania przemysłowe

W przypadku pracowników związanych z pracą w warunkach szczególnego ryzyka, np. w kontakcie z substancjami toksycznymi, mogą być wymagane badania przemysłowe.

Przemysł ciężki (pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia przemysłowe, produkcja (pracownicy linii produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu), budownictwo (robotnicy budowlani, pracownicy obsługujący ciężki sprzęt), przemysł metalurgiczny (osoby pracujące przy obróbce metali), przemysł drzewny (pracownicy tartaków, zakładów obróbki drewna), branża spożywcza (pracownicy zakładów produkcyjnych żywności), rolnictwo (pracownicy rolni obsługujący maszyny rolnicze).