Awesome Image

Usunięcie chirurgiczne tłuszczaka (lipoma)

Czym jest tłuszczak?

Tłuszczak (lipoma) jest jednym z najczęściej występujących łagodnych guzów tkanki podskórnej. Tłuszczaki mierzą od 1 do nawet ponad 10 centymetrów. Typowo umiejscowione są na tułowiu, bądź na kończynach górnych. Są to miękkie, okrągłe, lub owalne guzy występujące bezpośrednio pod skórą i zwykle nie powodują dolegliwości. W przypadku dużych tłuszczaków mogą powodować dolegliwości bólowe ze względu na ucisk okolicznych tkanek. Lekarz stawia rozpoznanie najczęściej już po badaniu klinicznym Pacjenta. Niekiedy w różnicowaniu z ganglionem i torbielą naskórkową do rozpoznania tłuszczaka przydatna można okazać się ultrasonografia.

Tłuszczaki są zmianami, które występują u 2% populacji ogólnej. Najczęściej zmiany pojawiają się u osób w średnim wieku – miedzy 40., a 60. rokiem życia i mogą występować w większej liczbie u jednego Pacjenta. Transformacja do zmiany złośliwej jest bardzo rzadka w przypadku tłuszczaków. Głównie odpowiadają one za defekt kosmetyczny okolicy ciała, w której występują. Preferowaną metodą leczenia opisywanej zmiany jest jej chirurgiczne usunięcie.

Czy należy usunąć tłuszczaka?

Decyzja o usunięciu zmiany jest podejmowana z chirurgiem podczas konsultacji. Tłuszczak może być usunięty już tego samego dnia w gabinecie zabiegowym. Chirurgiczne usunięcie zmiany jest bezpieczną i preferowaną procedurą proponowaną Pacjentowi.

Awesome Image

Przygotowanie do zabiegu

  • Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania od Pacjenta. Przed zabiegiem należy poinformować lekarza o uczuleniach na leki, chorobach przewlekłych oraz o przyjmowanych przewlekle lekach.
  • Wykonanie zabiegu wymaga odsłonięcie miejsca operowanego w związku z tym lekarz może poprosić Pacjenta o zdjęcie niektórych elementów garderoby. Warto w dniu zabiegu założyć komfortowe ubranie, które umożliwi łatwy dostęp do miejsca poddawanego zabiegowi.

Przebieg zabiegu

Zabieg usunięcia tłuszczaka jest procedurą chirurgiczną. Przed wykonaniem zabiegu lekarz przeprowadzający zabieg przeprowadza podstawowy wywiad. Chirurg usuwający zmianę prosi Pacjenta o położenie się na leżance i środkiem odkażającym myje pole operacyjne oraz zabezpiecza je jałowymi serwetami chirurgicznymi. Procedura jest przeprowadzana w miejscowym znieczuleniu nasiękowym. Chirurg znieczula skórę wokół tłuszczaka roztworem lidokainy. Podczas wykonywania znieczulenia Pacjent może odczuwać niewielki dyskomfort pod postacią uczucia rozpierania. W zależności od okolicy, w której wykonywany jest zabieg roztwór znieczulający może zawierać adrenalinę, która zmniejsza potencjalne krwawienie. Znieczulenie nasiękowe powoduje, że usunięcie zmiany jest bezbolesne dla Pacjenta. Chirurg wykonuje niewielkie cięcie skóry nad zmianą i usuwa ją razem z łącznotkankową torebką. Rana jest zszywana szwami skórnymi, które w zależności o obszaru ciała należy usunąć po 7 – 10 dniach od dnia zabiegu. Blizna po usunięciu tłuszczaka jest niewielka, jednak zależy to od pielęgnacji rany oraz blizny i stosowania się do zaleceń, które Pacjent otrzymuje od lekarza wykonującego zabieg.Często zadawane pytania

Czy usuwanie tłuszczaka jest bezpieczne?

Chirurgiczne usuwanie tłuszczaka jest drobnym zabiegiem chirurgicznym bezpiecznym dla Pacjenta. Procedura wykonywana jest w sterylnych warunkach, a po jej wykonaniu Pacjent otrzymuje stosowne zalecenia dotyczące pielęgnacji rany i blizny. Sam zabieg dzięki zastosowaniu nasiękowego znieczulenia jest bezbolesny.

Czy można tego samego dnia usunąć więcej niż jedną zmianę?

Tak, po decyzji Pacjenta i zaakceptowaniu jej przez lekarza wykonującego zabieg można usunąć tego samego dnia więcej niż jedną zmianę. Można to wykonać z uwagi na duże bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu oraz doświadczenie lekarza wykonującego zabieg.