Awesome Image

USG tarczycy

USG tarczycy to bezbolesne, bezpieczne i nieinwazyjne badanie, którego celem jest zobrazowanie gruczołu tarczowego przy pomocy wysokiej częstotliwości fal dźwiękowych. Ultrasonografia odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce tarczycy i otaczających jej struktur. Istotną zaletą badania jest możliwość uwidocznienia tarczycy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora oraz ocenę przepływu krwi w obrębie gruczołu, co podnosi wartość diagnostyczną badania. Lekarz wykonujący badanie jest w stanie rozpoznać zmiany o średnicy nawet 2 mm, a opisywane przez badającego cechy patologii obecnych w tarczycy, bądź w otaczających strukturach są kluczowe przy podejmowaniu dalszych decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych. W badaniu ocenia się lokalizację, objętość oraz kształt tarczycy, dokładnie opisywane są zmiany ogniskowe występujące w obrębie gruczołu.

Kiedy wykonać USG tarczycy?

Wskazaniami do wykonania badania USG tarczycy są odchylenia w badaniach laboratoryjnych wskazujące na możliwe patologie występujące w obrębie gruczołu tarczowego, powiększone węzły chłonne w obrębie szyi, obecne odchylenia w badaniu fizykalnym w zakresie szyi, które wymagają poszerzenia diagnostyki obrazowej. Wykonanie USG tarczycy przydatne jest również przed planowaną operacją tarczycy jako jeden z elementów planowania zabiegu i jego zakresu. Zaleca się ultrasonograficzne obrazowanie gruczołu tarczowego w grupach Pacjentów o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka tarczycy, a także w przypadku kontroli po zabiegach chirurgicznych.

Awesome Image

Przygotowanie do badania

  • Badanie USG tarczycy nie wymaga specjalnego przygotowania od Pacjenta. Jeśli Pacjent miał wykonywane kiedykolwiek badania obrazowe gruczołu tarczowego powinien w dniu badania zgłosić się z ich wynikiem. W przypadku gdy w obrębie szyi występuje ból, bądź inne niepokojące dolegliwości należy poinformować o nich lekarza wykonującego USG przed rozpoczęciem badania.
  • Ultrasonografia tarczycy wymaga odsłonięcia do badania szyi, więc przed badaniem Pacjent może zostać poproszony przez lekarza o zdjęcie elementów biżuterii lub ubioru takich jak apaszka lub szalik, które mogą utrudniać dostęp do badanej okolicy ciała. Jeśli górna część garderoby zasłania szyję (np. golf), a odsłonięcie jej jest trudne, bądź niemożliwe, to Pacjent może zostać poproszony o jej zdjęcie.

Przebieg badania

Badanie USG tarczycy jest wykonywane w pozycji leżącej. Po wejściu do gabinetu Pacjent zostanie zapytany przez lekarza o dolegliwości, choroby przewlekłe oraz poprzednie wyniki badań obrazowych. Badanie rozpoczyna się od odsłonięcia szyi przez Pacjenta, następnie lekarz prosi o odchylenie głowy oraz pokrywa bezbarwnym żelem badaną okolicę. Badanie polega na obrazowaniu tarczycy i otaczających ją struktur przez ultrasonografistę, który dokonuje ich oceny w czasie rzeczywistym przy użyciu głowicy aparatu USG, wykonuje pomiary oraz obrazuje przepływ krwi w obrębie gruczołu. Podczas badania lekarz ma możliwość wykonania wydruków wybranych patologii oraz wykonanych pomiarów. Badanie kończy się wydaniem Pacjentowi opisu wykonanej diagnostyki.Mam zaplanowaną biopsję tarczycy. Do czego służy USG tarczycy podczas tego zabiegu?

Ultrasonografia podczas wykonywania biopsji tarczycy ma zapewnić bezpieczeństwo oraz precyzyjne wykonanie procedury pobrania materiału do badania cytologicznego. Samo badanie różni się nieco od USG wykonywanego po raz pierwszy. Podczas wykonywania tej procedury lekarz zatrzyma głowicę na skórze szyi obrazując zmiany wymagające dalszej diagnostyki i wprowadzi przez skórę niewielką igłę pobierając materiał do badania. Całą procedurę lekarz obserwuje na ekranie monitora w czasie rzeczywistym.

Rozpoznano u mnie zmianę ogniskową tarczycy. Czy powinnam się zgłosić na kontrolne badanie USG?

W zależności od charakteru opisywanej zmiany należy w pierwszym okresie (od 1 do 2 lat) zgłaszać się na kontrolne badanie USG co ok. 6 – 12 miesięcy w zależności od ryzyka obserwowanej zmiany. Dokładną częstość kontroli ultrasonograficznej ustala lekarz.