Awesome Image

USG ślinianek

USG ślinianek jest nieinwazyjnym badaniem gruczołów ślinowych i dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych umożliwia ich diagnostykę obrazową. Badanie ultrasonograficzne służy obrazowaniu ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych oraz struktur, które je otaczają. USG jest bezpiecznym badaniem, które z uwagi na łatwą dostępność jest wybierane często jako rozszerzenie diagnostyki po wykonanym badaniu klinicznym, w którym obecne są odchylenia. Jedną z kluczowych zalet badania USG jest brak promieniowania jonizującego, więc badanie można powtarzać z dowolną częstotliwością bez narażania Pacjenta na powikłania. Ultrasonografia jest też bardzo pomocna przy okazji poszerzania diagnostyki o biopsję ślinianki – umożliwia bezpieczną nawigację igły biopsyjnej zwiększając bezpieczeństwo wykonania procedury inwazyjnej.

Kiedy wykonać USG ślinianek

USG gruczołów ślinowych warto wykonać, gdy występują dolegliwości bólowe w obrębie ślinianek. Wskazaniami do poszerzenia diagnostyki o ultrasonografię są podejrzenie kamicy ślinianek, obecność odchyleń w badaniu klinicznym ślinianek, a także obrzęk gruczołów ślinowych. USG jest jedną z metod diagnostycznych, które można wykorzystywać przy podejrzeniu zmian łagodnych, a także złośliwych obecnych w obrębie miąższu gruczołów ślinowych. Zmiany pourazowe oraz ropnie ślinianek również mogą wymagać poszerzenia diagnostyki o USG. Ultrasonografia jest standardem diagnostycznym podczas obrazowania zmian obecnych w płacie powierzchownym ślinianek przyusznych, a jej skuteczność w rękach doświadczonego diagnosty nie jest gorsza w porównaniu do TK/MR.

Awesome Image

Przygotowanie do badania

  • USG gruczołów ślinowych nie wymaga od Pacjenta specjalnego przygotowania się do badania.
  • Na badanie należy przynieść ze sobą wyniki opisowe dotychczas wykonanych badań obrazowych, z którymi przed rozpoczęciem badania zapozna się lekarz wykonujący USG.
  • Istotne w ultrasonografii jest zapewnienie dobrego dostępu do badanej okolicy, warto więc założyć ubranie, które nie będzie utrudniało wykonania badania USG.

Przebieg badania

Wizyta rozpoczyna się od zapoznania się przez lekarza z dolegliwościami Pacjenta, ich dokładną lokalizacją, a także z wynikami opisowymi badań obrazowych (USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wykonywanych w przeszłości. Lekarz prosi następnie Pacjenta o położenie się na leżance obok aparatu USG i odsłonięcie badanej okolicy ciała oraz o delikatne odchylenie głowy, aby uzyskać lepszy dostęp do badanego obszaru. Kolejnym etapem badania jest aplikacja na skórę Pacjenta bezbarwnego żelu i przyłożenie głowicy aparatu do badanej okolicy. Podczas badania lekarz ocenia obrazy ślinianek na ekranie aparatu USG zmieniając położenie i siłę nacisku głowicy. Ultrasonografista w czasie badanie wykonuje również wydruki obrazujące gruczoł, jego wymiary, bądź zdiagnozowane patologie. Badanie kończy się wydaniem Pacjentowi opisowego wyniku badania USG.Często zadawane pytania

Czy istnieją jakieś ograniczenia w badaniu ultrasonograficznym ślinianek?

Płat głęboki ślinianki przyusznej może być trudny do zbadania przy pomocy ultradźwięków i wówczas może być konieczna diagnostyka przy użyciu innych metod obrazowania. Jednak w przypadku wielu schorzeń gruczołów ślinowych USG jest badaniem pierwszego wyboru.

Jakie choroby mogą zostać rozpoznane przy pomocy USG ślinianek?

Jest to metoda obrazowania pomocna w diagnostyce wielu schorzeń. Podczas badania USG gruczołów ślinowych można diagnozować łagodne zmiany np. gruczolaki oraz rozpoznawać na podstawie kryteriów ultrasonograficznych zmiany podejrzane o charakter złośliwy. Badanie może również pomóc zobrazować kamienie w kamicy ślinianek, a także jest użyteczne w diagnostyce zespołu Sjögrena. W USG lekarz jest w stanie uwidocznić obecne w miąższu gruczołu krwiaki, ropnie oraz torbiele.