Awesome Image

USG piersi

Badanie ultrasonograficzne piersi nazywane również sonomammografią jest bezpieczną i nieinwazyjną metoda oceny struktur anatomicznych oraz zmian patologicznych gruczołów piersiowych przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych. Badanie stosuje się przede wszystkim u młodych kobiet, u których przeważa utkanie gruczołowe piersi oraz jako badanie uzupełniające przy niepewnym charakterze zmiany. Badanie USG powinno obejmować również doły pachowe oraz okolice nad– i podobojczykową w celu oceny węzłów chłonnych. W skład badania wchodzi również USG Doppler dające możliwość oceny unaczynienia tkanek sutka oraz zmian patologicznych. Zaleca się badanie co najmniej raz w roku lub z większą częstotliwością u kobiet obciążonych wywiadem w kierunku raka piersi.

Kiedy wykonać USG piersi?

USG piersi wykonuje u kobiet poniżej 35. roku życia, w okresie ciąży i laktacji w celu regularnej oceny sutków. Wskazaniami do natychmiastowego badania są wyczuwalne w samobadaniu piersi guzki i zgrubienia, wyciek z brodawki sutkowej, objawy zapalenia sutka, podejrzenie ropnia, nasilona dysplazja torbielowato-włóknista. USG piersi wykonuje się również w celu dodatkowej oceny zmian o niejasnym charakterze zobrazowanych w mammografii, przy niediagnostycznym obrazie mammograficznym u kobiet z „gęstymi” sutkami, w przypadku zmian nieuwidocznionych w badaniu mammograficznym ze względu na lokalizację, przy ocenie sutków po wszczepieniu implantów. Kontrolnie po operacjach oszczędzających, radioterapii, mastektomii, po urazach, przy różnicowaniu zmian litych i płynowych. Badanie służy też do monitorowania podczas terapii hormonalnej oraz do celowanego pobierania materiału do badania histopatologicznego czy cytologicznego. Jest badaniem z wyboru u dzieci i mężczyzn.

Awesome Image

Przygotowanie do zabiegu

  • Badanie USG powinno być zawsze poprzedzone badaniem podmiotowym i przedmiotowym. Lekarz może dopytać Pacjentkę kiedy miała ostatnią miesiączkę, jakie leki przyjmuje, o poród i karmienie piersią oraz o obciążenia rodzinne.
  • Jeżeli Pacjentka posiada dokumentację medyczną dotyczącą diagnostyki i zabiegów operacyjnych piersi powinna również zabrać ją na badanie. USG piersi nie wymaga specjalnego przygotowania się pacjentki do badania, jednak najlepiej, żeby Pacjentka zgłosiła się między 1., a 10. dniem cyklu miesiączkowego.
  • Czasami do badania lekarz może użyć specjalnych żelowych nakładek dystansujących w celu oceny skóry i tkanki podskórnej oraz sutków małych rozmiarów.

Przebieg badania

Pacjentka zostanie poproszona o rozebranie się od pasa w górę i ułożenie w pozycji leżącej na plecach z rękami założonymi za głowę. Lekarz podczas badania przesuwa głowicą z nałożonym bezbarwnym żelem po powłokach skórnych prawej, a następnie lewej piersi. Często lekarz trzyma głowicę w ten sposób by jednocześnie dotykać skóry Pacjentki opuszkami palców skóry w celu badania palpacyjnego. Podczas badania lekarz w kontrolowany sposób uciska głowicą piersi dzięki czemu może określić elastyczność oraz zmiany położenia badanych struktur i ewentualnych zmian. Dzięki uzyskanemu w czasie rzeczywistym obrazowi ultrasonograficznemu badający dokonuje również pomiarów czy oceny przepływów naczyniowych w USG Doppler. Po zbadaniu piersi lekarz ocenia również węzły chłonne pachowe, nad- i podobojczykowe. Aparatura USG pozwala na wydruk zdjęć w trakcie badania, które mogą zostać załączone do opisu badania wydanego Pacjentce.Często zadawane pytania

Jakie ograniczenia ma USG piersi?

USG piersi wykazuje mniejszą czułość podczas badania sutków z dużą ilością tkanki tłuszczowej. Dlatego u kobiet po 35. roku życia, u których tkanka gruczołowa zastępowana jest tkanką tłuszczową zalecane jest badanie mammograficzne. Kolejną niedogodnością badania USG jest ograniczona możliwość uwidocznienia mikrozwapnień.

Jestem w trakcie karmienia piersią. Od dwóch dni obserwuję ból lewej piersi i zaczerwienienie. Czy karmienie jest przeciwwskazaniem do wykonania USG piersi?

Jestem w trakcie karmienia piersią. Od dwóch dni obserwuję ból lewej piersi i zaczerwienienie. Czy karmienie jest przeciwwskazaniem do wykonania USG piersi?