Dzień kobiet 2023
4 marca 2023

Z okazji Dnia Kobiet w Centrum Medycznym Safimed w dniach 6-9 marca można kupić badanie USG piersi lub USG tarczycy za 100 zł.

Badanie USG piersi lub USG tarczycy będziesz mogła wykonać do 30 maja 2023 r.

Przyjdź do Centrum Medycznego Safimed w dniach 6-9 marca, w godzinach 8.00-20.00 i kup badanie.

Masz pytania? Zadzwoń 12 881 04 86

Kiedy wykonać USG piersi? 

USG piersi wykonuje u kobiet poniżej 35. roku życia, w okresie ciąży i laktacji w celu regularnej oceny sutków. Wskazaniami do natychmiastowego badania są wyczuwalne w samobadaniu piersi guzki i zgrubienia, wyciek z brodawki sutkowej, objawy zapalenia sutka, podejrzenie ropnia, nasilona dysplazja torbielowato-włóknista. USG piersi wykonuje się również w celu dodatkowej oceny zmian o niejasnym charakterze zobrazowanych w mammografii, przy niediagnostycznym obrazie mammograficznym u kobiet z „gęstymi” sutkami, w przypadku zmian nieuwidocznionych w badaniu mammograficznym ze względu na lokalizację, przy ocenie sutków po wszczepieniu implantów. Kontrolnie po operacjach oszczędzających, radioterapii, mastektomii, po urazach, przy różnicowaniu zmian litych i płynowych. Badanie służy też do monitorowania podczas terapii hormonalnej oraz do celowanego pobierania materiału do badania histopatologicznego czy cytologicznego. Jest badaniem z wyboru u dzieci i mężczyzn.

Kiedy wykonać USG tarczycy?

Wskazaniami do wykonania badania USG tarczycy są odchylenia w badaniach laboratoryjnych wskazujące na możliwe patologie występujące w obrębie gruczołu tarczowego, powiększone węzły chłonne w obrębie szyi, obecne odchylenia w badaniu fizykalnym w zakresie szyi, które wymagają poszerzenia diagnostyki obrazowej. Wykonanie USG tarczycy przydatne jest również przed planowaną operacją tarczycy jako jeden z elementów planowania zabiegu i jego zakresu. Zaleca się ultrasonograficzne obrazowanie gruczołu tarczowego w grupach Pacjentów o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka tarczycy, a także w przypadku kontroli po zabiegach chirurgicznych.